december 2020

post #02

Dank jullie wel!

We starten deze tweede editie van PapitoPost met jullie te bedanken voor alle hartverwarmende en positieve reacties op ons initiatief en op PapitoPost#01. Daar zijn we heel erg blij mee en ook met de vele gulle donaties die we al mochten ontvangen … geweldig! Dat voelt als groot vertrouwen in onze droom, de realisatie van Papito. Want voor alle duidelijkheid, het huis Papito is er nóg niet - onze ambitie is om het in 2022 te openen!

Droomlocatie

Het is geweldig om te kunnen melden dat we in de gemeente Eersel een perceel hebben gevonden dat we als stichting graag zouden willen aankopen. Een perceel met een gebouw dat zich goed leent om te verbouwen voor onze doelgroep en met veel ruimte en groen eromheen. Een prachtige, ideale locatie om onze droom te realiseren!

 

Deze locatie is voor Papito financieel haalbaar, er zijn inmiddels principe-afspraken gemaakt met de eigenaar/verkoper en héél erg belangrijk … de gemeente Eersel staat er ook achter. Zij heeft ons initiatief omarmd en gaat zich samen met ons sterk maken bij de provincie om de benodigde vergunningen voor dit perceel te verkrijgen.

Wij gunnen jongvolwassenen zoals Floor een fijn huis op een fijne plek, zoals ieder mens dat wil.

Een huis dat gebouwd is naar hún behoeften en waar 24 uur per dag begeleiding/zorg op locatie aanwezig is. Een huis waarvan ouders/familie zeggen, dít is de plek waar wij ons kind met een gerust hart laten wonen en leven. En juist in deze tijd, waarin iedereen meer op huis aangewezen is, wordt het belang van het fijne thuis dat Papito zal zijn, extra duidelijk.

Financiering

De aankoop en verbouwing van de locatie zal extern gefinancierd worden, door middel van een hypothecaire lening bij een bank in combinatie met een lening bij één of meerdere maatschappelijke financiers. De vooruitzichten voor het verkrijgen hiervan zijn goed.

 

Naast deze externe financiering hebben we eigen vermogen/geld nodig om Papito te kunnen starten. Dit eigen vermogen zal worden gebruikt voor de aankoop van de losse inventaris van het pand en voor de start- en aanloopkosten in de eerste jaren. Het hebben van voldoende eigen vermogen is een eis van banken en andere financiers.

 

Ons doel is om voor eind 2022 een bedrag van

€ 250.000,= in te zamelen. Dit doen we door middel van donaties, sponsoractiviteiten en fondsen- en subsidiewerving. We zijn ervan overtuigd, en hebben ook al gemerkt, dat we velen in ons initiatief mee kunnen nemen om zo samen dit thuis te realiseren voor een bijzondere groep mensen.

 

Met de thermometer op ruim

€ 90.000,= aan donaties en toezeggingen voor komende jaren, is een al meer dan prachtige start op weg daarnaartoe gemaakt …

Donaties zijn van harte welkom via één van de volgende opties.

Schenk een bedrag naar keuze.

 

Wij zijn blij met elke bedrag, het brengt ons dichter bij de realisatie van onze droom!

Schenk eenmalig 1000 euro of meer.

 

Papito zoekt 50 financiers die er samen voor zorgen dat de bouw kan starten!

Schenk 5 jaar lang elk jaar een vast bedrag naar keuze.

 

Verbind je aan Papito en word Papito-partner.

"Wat een mooi project om dit huis voor elkaar te krijgen! Wij doneren graag 6 ‘bakstenen’ à € 10 per stuk!”

“Natuurlijk gunnen we Floor en andere jonge mensen zoals zij, een hele fijne woonplek, voor nu en voor de toekomst. Daarom doen we graag mee!”

“Wat een supermooi en bijzonder initiatief. Wij willen jullie project graag steunen met een jaarlijkse financiële bijdrage.”

Voor 2021 hebben we verschillende sponsoractiviteiten in gedachten, zoals een sportevenement, een diner met veiling etc..

We kregen al een mooi aanbod voor een benefietconcert. Helaas kunnen we door de huidige Corona-crisis nog geen definitieve plannen maken of aankondigen. We denken na over activiteiten die we wel kunnen doen in deze tijd want online of in een meer individuele setting zijn er natuurlijk ook mogelijkheden.

 

 

We zijn dankbaar voor ieder initiatief om ons te helpen en blij met ieder bedrag!

 

Ook schrijven we fondsen en stichtingen aan voor een subsidie of bijdrage voor Stichting Papito. Onlangs ontvingen we bijvoorbeeld een mooie bijdrage van het ‘Tiny en Anny van Doorne Fonds’.

En verder …

In de 1,5 jaar dat we nu bezig zijn, hebben we met onmisbare hulp van een aantal zeer betrokken mensen om ons heen, veel werk verzet. We kijken erg positief terug op wat er sinds de start al gedaan en bereikt is.

 

De basis is een gedegen ondernemingsplan (bij ons op te vragen, we sturen het je graag!), van waaruit wij stap voor stap werken en waarin ons doel, onze missie en visie en hoe wij deze willen bereiken, is uitgewerkt. Ook zijn de uitgangspunten en kernwaarden geformuleerd en uitgewerkt.

 

 

We onderhouden actief contact met relevante organisaties, instanties, deskundigen en ook met andere kleinschalige initiatieven, van wie we veel positieve feedback en waardevolle adviezen ontvangen. Naast de constructieve gesprekken met de gemeente Eersel, hebben we contact met maatschappelijke partners, zoals De Groote Aard in Eersel (school voor speciaal onderwijs). Ook zij ondersteunen en omarmen ons plan. En we hebben gesprekken gevoerd met meerdere geïnteresseerde ouders. Dit bevestigt dat er behoefte is aan een kleinschalig initiatief als Papito, voor de doelgroep en in de regio die wij voor ogen hebben.

 

 

In 2021 gaan wij met veel energie en enthousiasme verder op de weg naar realisatie van onze droom.

Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid en steun.

 

We wensen iedereen een heel plezierig en vooral gezond 2021.

Noor en Jan
Maaike

Heleen en Roland

Stichting Papito | Frankrijkstraat 65 | 5622 AE Eindhoven

 

Illustraties, Poekie voor Papito

Stichting Papito