april 2021

post #03

Dit keer een korte editie, waarin we jullie willen informeren over de status van de voortgang, in het bijzonder wat de locatie betreft.

Droomlocatie

In de vorige PapitoPost hebben we met veel enthousiasme gemeld dat we een droomlocatie in de gemeente Eersel hadden gevonden. Tot onze grote spijt moeten we nu meedelen dat de eigenaar van deze locatie zich voor de verkoop heeft teruggetrokken. Een énorme teleurstelling voor ons, die we wel even hebben moeten verwerken.

 

Na alle energie die we in de voorbereiding voor de benodigde procedures hebben gestoken en het harde werk dat we hiervoor samen met de gemeente Eersel en onze adviseur Stephaan Maas hebben verzet, was en is dit een flinke domper. We waren zelfs al zover dat ook de provincie Noord-Brabant zeer positief was over ons plan en wilde meewerken om de benodigde vergunningen voor dit perceel voor elkaar te krijgen. Het is helaas anders gelopen …

 

Maar we hebben ons herpakt en met hernieuwde energie en passie gaan we verder. Onze droom blijft, die gaan we nog steeds waarmaken en heel positief is natuurlijk dat gemeente Eersel en provincie Noord-Brabant op de hoogte zijn van onze plannen en ons initiatief omarmd hebben.

 

Onze focus ligt nu vooral op het vinden van een nieuwe locatie. Dus weet je nog een mooi plekje in de regio Eindhoven – Eersel, met voorkeur voor gemeente Eersel, ergens aan de rand van een dorpskern of in het nabije buitengebied, dan houden wij ons aanbevolen!

Donaties

De afgelopen maanden hebben wij weer een aantal mooie donaties en toezeggingen voor de komende jaren ontvangen. Opgeteld bij de eerdere donaties en toezeggingen, heeft de thermometer nu de

€ 100.000,= gepasseerd. Daar zijn we heel dankbaar voor, elke donatie brengt onze droom om Papito te kunnen realiseren weer een stap dichterbij.

En verder …

Zijn we druk bezig met invulling geven aan het proces om tot een goede samenstelling van de bewonersgroep te komen. Hierbij zullen we expertise van buitenaf inschakelen.

 

Denken we na over hoe we straks de dagbesteding willen organiseren, welke groepen, welke werkzaamheden en hoe kunnen we hierbij verbinding maken met de omgeving.

 

Komt Papito in de pers! Eind deze week verschijnt er een artikel over Stichting Papito in de ‘Welzijn wijzer’, een bijlage bij het weekblad voor de regio Eersel, De Hint. We zullen dit artikel op onze website plaatsen.

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor jullie aandacht en interesse!

 

 

 

 

Noor en Jan
Maaike

Heleen en Roland

Stichting Papito | Frankrijkstraat 65 | 5622 AE Eindhoven

 

Illustraties, Poekie voor Papito

Stichting Papito