december 2021

post #04

Graag brengen we jullie op de hoogte van de huidige status van Stichting Papito. We krijgen regelmatig vragen over hoe het met onze droom staat, dus hoog tijd om jullie even bij te praten.

 

 

Droomlocatie

 

Onze voornaamste focus ligt nog steeds op het vinden van een mooie locatie. Het blijkt in de huidige markt niet eenvoudig om een geschikte en betaalbare plek te vinden die aan de voorwaarden voor Papito voldoet. We hebben verschillende locaties bezocht maar helaas tot nu toe nog zonder succes. Wel levert dit vaak interessante contacten en ingangen op.

 

Ook via de provincie en gemeente Eersel zijn steeds meer partijen op de hoogte van onze zoektocht. We hebben onlangs een aantal gesprekken gevoerd over mogelijke locaties.

Niets is nog concreet op dit moment maar er lijkt perspectief op iets moois te zijn.

 

We zijn ervan overtuigd dat als we eenmaal een locatie hebben, we grote sprongen gaan maken in het verdere proces van realisatie van Papito. Mocht je een tip hebben voor een locatie dan horen we dat natuurlijk graag!

 

 

Donaties

 

De afgelopen tijd hebben wij weer mooie donaties mogen ontvangen. Ook zijn de tweede schenkingen van de eerste Papito Partners (5 x een jaarlijks bedrag) bijgeschreven. Hier zijn we allemaal erg dankbaar voor en iedere donatie geeft ons extra energie!

 

 

Opgeteld bij de eerdere

donaties en toezeggingen,

staat de thermometer nu

op ongeveer €  115.000,=.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewonersgroep

 

Een belangrijk onderdeel in het traject van Papito is hoe we straks tot een goede samenstelling van de bewonersgroep komen. We zijn erg blij dat we hiervoor de expertise van orthopedagoog/

gz-psycholoog Dree Mulders kunnen inschakelen.

 

Dree heeft een methode ontwikkeld hoe je tot een weloverwogen en goede samenstelling van de bewonersgroep komt. Uitgangspunt daarbij is het zogenoemde basisklimaat, dat wij voor Papito samen met Dree (en op basis van wat bij Floor past) hebben bepaald.

 

Dit basisklimaat zullen we gebruiken bij het samenstellen van de groep maar ook bij het aannemen van personeel, de manier van begeleiding van de bewoners en het zal ook terug te zien zijn in het ontwerp van het gebouw en de voorzieningen.

 

 

 

En verder ...

 

 

Hopen we in 2022 een start te kunnen maken met het organiseren van sponsoractiviteiten.

 

Wensen we iedereen alvast prettige feestdagen

en ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor jullie aandacht en interesse!

 

 

Noor en Jan
Maaike

Heleen en Roland

Stichting Papito | Frankrijkstraat 65 | 5622 AE Eindhoven

 

Illustraties, Poekie voor Papito

Stichting Papito