december 2022

post #06

Er is weer veel gebeurd sinds de laatste PapitoPost van juni, we informeren jullie graag!

 

 

 

Heibloem 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening intentieovereenkomst

Met Hans & Patty van Uden, eigenaars van perceel Heibloem 5, hebben we eind juni op locatie op feestelijke wijze een intentieovereenkomst ondertekend, waarin we het voornemen en de voorwaarden hebben vastgelegd om Papito te realiseren op Heibloem 5. Het hele project wordt begeleid door Carlo van Dommelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status bestemmingsplanwijziging

Als vervolg op het principebesluit van de gemeente Eersel (juni 2022), zijn onze plannen na de zomer bij de provincie Noord-Brabant ingediend. De provincie heeft hier ook positief op gereageerd, waarmee we het voorontwerp bestemmingsplan kunnen gaan indienen bij de gemeente. Deze stap is momenteel in voorbereiding door de eigenaar, in overleg met Papito.

 

Omgevingsdialoog

Eind september vond de zogenaamde omgevingsdialoog plaats, als onderdeel van de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan. Samen met Hans & Patty en Carlo hebben we op locatie buren en buurtgenoten geïnformeerd over onze plannen op Heibloem 5. De schetsen lagen ter inzage en de buurt kreeg gelegenheid met ons in gesprek te gaan en vragen te stellen.

 

We kijken terug op een zeer goedbezochte en positieve bijeenkomst. Het voelde voor Papito al als een warm welkom in de buurt en ook na afloop ontvingen we een aantal hartverwarmende reacties op ons initiatief.

 

Vervolgstappen

Het te doorlopen traject bij gemeente en provincie is in volle gang (én vergt enig geduld). Als dit allemaal positief uitpakt en volgens het ideale schema verloopt, verwachten wij onder begeleiding van architect Stephaan Maas tweede kwartaal 2023 aan de slag te kunnen gaan met het ontwerp van het woonhuis, dagbestedingsgebouw en bijgebouwen, als onderdeel van de aanvraag voor de omgevings-/bouwvergunning.

 

 

 

Bewonersgroep

 

Samen met Dree Mulders zijn we verdergegaan met de uitwerking van het traject van de samenstelling van de bewonersgroep. Zoals we jullie in de vorige PapitoPost al informeerden, is het basisklimaat dat we voor Papito hebben bepaald het belangrijkste uitgangspunt hierbij.

 

We hebben nu uitgewerkt hoe dit basisklimaat er in de praktijk en dus meer concreet uit zal zien, o.a. door het maken van keuzes op allerlei gebied zoals woon/leef-afspraken, wijze van begeleiding, communicatie, inspraak bewoners, ouderparticipatie etc. Hierin zullen ook de zes kernwaarden van Papito - gezien worden, plezier, harmonie, openheid, veilig & vertrouwd en buiten/natuur - zichtbaar en voelbaar zijn.

 

Onderdeel van bovengenoemd traject is ook het bepalen van het proces vanaf het moment dat ouders interesse aangeven voor hun kind tot de daadwerkelijke beslissing of hij/zij bij Papito kan en wil gaan wonen. We verwachten de uitwerking hiervan begin 2023 afgerond te hebben en vervolgens een daadwerkelijke start met dit proces te kunnen maken. Het is heel goed en fijn om al te merken dat er zeer geïnteresseerde ouders zijn.

 

 

 

Donaties

 

We ontvangen regelmatig hele mooie donaties; jaarlijks of eenmalig, groot of klein … zeker in deze tijden vinden we dat allerminst vanzelfsprekend en wordt iedere gift erg gewaardeerd. Het blijft voor ons elke keer weer heel bijzonder om te ervaren dat zoveel mensen onze droom ondersteunen.

 

Idealiter denken we eind 2023/begin 2024 met de bouw van Papito te kunnen starten.

Bij aanvang van de bouw is, wat

eigen vermogen betreft,

minimaal € 250.000,= nodig.

We zijn heel goed op weg,

de teller staat nu met

ruim € 130.000,=

meer dan halverwege!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En verder ...

 

 

Kijken we terug op een ontzettend positief jaar, waarin we mooie en belangrijke stappen hebben gemaakt. In 2023 bouwen we met veel energie en enthousiasme verder aan Papito.

 

Wensen we iedereen

fijne kerstdagen toe en ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank

voor jullie aandacht

en interesse!

 

 

Noor en Jan
Maaike

Heleen en Roland

Stichting Papito | Frankrijkstraat 65 | 5622 AE Eindhoven

 

Illustraties, Poekie voor Papito

 

Stichting Papito