juli 2023

post #07

We vertellen jullie in deze nieuwe PapitoPost weer heel graag over de huidige stand van zaken en de plannen van Papito.

 

 

Heibloem 5

 

Alle betrokken partijen bij het bestemmingsplan voor Heibloem 5 hebben afgelopen tijd hard gewerkt met als resultaat dat het ontwerp bestemmingsplan nu ieder moment gepubliceerd kan worden op de site van de gemeente Eersel.

 

Na publicatie hebben belanghebbenden 6 weken om te reageren door het indienen van een zienswijze. Daarna worden die eventuele ingediende zienswijzen binnen 12 weken beoordeeld door de gemeente. Dit kan leiden tot aanpassingen in het plan. Vervolgens wordt het ontwerp bestemmingsplan in de gemeenteraad besproken en definitief vastgesteld. We hopen natuurlijk dat we hierin geen tegenslagen krijgen en die termijn van 12 weken wellicht iets ingekort kan worden.

 

Dat is dan ook het moment dat we concreet aan de slag kunnen gaan met het ontwerp van en de vergunningaanvraag voor het woonhuis, dagbestedingsgebouw en bijgebouwen. En dat de grond waarop we Papito gaan realiseren, zal worden gesaneerd en bouwrijp wordt gemaakt. Eerste helft 2024 hopen we dan met de bouw te kunnen starten om in 2025 de bewoners en dagbesteders welkom te heten!

 

 

 

Bewonersgroep

 

Het traject van de samenstelling van de bewonersgroep is bepaald én inmiddels gestart. Met geïnteresseerde ouders zijn we dit proces tot de beslissing of wonen voor hun kind bij Papito mogelijk en wenselijk is, in gegaan. We vinden het ontzettend mooi en fijn te kunnen meedelen dat we op dit moment naast Floor, al vier toekomstige bewoners kunnen verwelkomen! Tussen Papito en de betreffende ouders wordt daartoe een intentieverklaring ondertekend. Daarnaast is dit proces met andere potentiële bewoners / geïnteresseerde ouders nog in volle gang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het daadwerkelijk samenstellen van de bewonersgroep is een extra drijfveer om met veel plezier en energie verder te gaan, wetende voor welke bijzondere doelgroep en bewoners we dit doen …. samen op weg naar een plezierig thuis!

 

 

 

Financiering

 

Op financieel gebied ligt er een flinke maar zeker ook haalbare uitdaging om de bouw van dit mooie (t)huis voor elkaar te krijgen. Zoals voor veel bouwprojecten geldt, heeft ook Papito te maken met explosief gestegen bouwkosten en daarnaast zijn banken strengere voorwaarden gaan stellen aan leningen.

 

Hierop hebben wij de plannen voor de financiering uiteraard aangepast; wij richten ons nu op een combinatie van financiering door een bank of grote investeerder en door het zelf uitgeven van obligaties. Het benodigde bedrag kan zo door veel verschillende mensen worden opgebracht die in ruil daarvoor een rentevergoeding zullen krijgen en natuurlijk wordt er op de obligaties gewoon afgelost. In gesprekken met banken is hun vertrouwen hierin uitgesproken.

 

Over de obligaties zullen wij in september in een volgende PapitoPost meer vertellen maar mocht je er al meer over willen weten of denk je nu al “Dat is iets voor mij!”, neem dan gerust contact met ons op.

 

 

 

Organisatiestructuur Papito

 

Vanuit de huidige oprichtingsfase van Papito werken we toe naar de realisatiefase, waarin we gaan bouwen en daarvoor financiële verplichtingen aangaan. Ter voorbereiding op die volgende fase zal de organisatiestructuur van Papito ingericht worden volgens de eisen die daarvoor aan zorgorganisaties worden gesteld, vastgelegd in de zogenaamde Governancecode Zorg.

 

Stichting Papito kent straks een bestuurder, een raad van toezicht en, zodra Papito operationeel is, een bewonersraad. Wij, als oprichters, zullen via de raad van advies betrokken blijven bij het huidig en toekomstig beleid van Papito. Bovendien zal Heleen de eerste jaren de bestuurder zijn. Deze gewijzigde organisatiestructuur zal worden vastgelegd in de nieuwe statuten van Stichting Papito en die zullen dit najaar ingaan.

 

De raad van toezicht zal uit 3 personen bestaan en we zijn blij dat Hans Peters uit Eersel bereid is om de rol van voorzitter op zich te nemen. We zijn in gesprek met een kandidaat met een zorgachtergrond en zoeken daarnaast nog een

rvt-lid met een financiële achtergrond in de zorg. Heb je belangstelling voor deze rol of ken je iemand die hierin geïnteresseerd is, dan sturen wij graag de profielschets toe.

 

 

 

Donaties

 

Donaties blijven een belangrijk onderdeel van de financiering van Papito, als noodzakelijk eigen vermogen dat specifiek is bedoeld voor de inrichting van het huis, om diverse aanloopkosten te kunnen betalen en om een buffer op te bouwen voor de exploitatie in de eerste jaren.

 

Wij streven nog steeds naar een bedrag van minimaal € 250.000,= bij aanvang van de bouw.

We zijn alle donateurs erg dankbaar

voor de tot nu toe gegeven bijdrages,

de teller staat nu op ruim € 136.000,=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En verder ...

 

 

Wensen we iedereen een hele fijne zomer toe!

 

 

 

Hartelijk dank voor jullie aandacht en interesse!

 

 

Noor en Jan
Maaike

Heleen en Roland

Stichting Papito | Frankrijkstraat 65 | 5622 AE Eindhoven

 

Illustraties, Poekie voor Papito

 

Stichting Papito