oktober 2023

post #08

We hebben goed nieuws!

 

De procedure tot wijziging van het bestemmingsplan, die nodig is om Papito aan Heibloem 5 te kunnen realiseren, hebben we doorlopen. Er zijn geen bezwaren ingediend, de gemeenteraad gaat in november een besluit nemen over het bestemmingsplan. Daarna wordt de grond gesaneerd en bouwrijp gemaakt. En dan willen wij gaan bouwen …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij bouwen aan onze droom Papito in een wereld die voortdurend in beweging is.

Wij bewegen mee!

Obligatieplan

 

Zoals in de vorige PapitoPost al gemeld, heeft ook Papito te maken met explosief gestegen bouwkosten en daarnaast zijn banken strengere voorwaarden gaan stellen aan leningen.

De aankoop van de grond plus de bouw van het Papito-huis vragen een investering van

€ 3.100.000,-. Banken zijn bereid ongeveer de helft van dit bedrag te financieren. Daarom gaat Stichting Papito zelf obligatie-leningen uitgeven, waarmee we de overige € 1.600.000,- willen financieren.

 

Het zijn obligatie-leningen met een inleg van

€ 10.000,- per stuk en wij zijn blij te kunnen melden dat we al € 400.000,- aan toezeggingen binnen hebben. We gaan ervoor om met nog 120 obligaties het streefbedrag te behalen. Uiteraard doen wij als initiatiefnemers van Papito ook mee binnen onze mogelijkheden.

Samen meerwaarde creëren!

 

We nodigen iedereen die Papito een warm hart toedraagt, het geld kan investeren en daar een goede rentevergoeding met aflossing op wil krijgen, uit om mee te doen!

Samen creëren we een grote maatschappelijke meerwaarde: jouw deelname biedt 12 jongeren/jongvolwassenen met een verstandelijk beperking een eigen (t)huis. Voor hun ouders betekent dit de geruststelling van een fijne plek voor hun zoon/dochter, voor nu én voor de toekomst! Een plezierig thuis waar hun kind samen met zijn/haar huisgenoten kan wonen, werken en leven.

 

Tegenover je deelname staan aantrekkelijke zakelijke voorwaarden met een jaarlijkse rentevergoeding van 3 of 4 % en een annuïtaire aflossing.

 

We realiseren ons dat het om veel geld gaat en dat niet iedereen ons geld kan lenen. Je kunt natuurlijk ook met een groep vrienden of familieleden meedoen. Of misschien ken je iemand die mogelijk geïnteresseerd is, dan help je ons enorm door het Papito obligatieplan onder zijn of haar aandacht te brengen.

 

 

 

Het obligatieplan in het kort

 

Obligaties

 • De obligaties kennen een inleg van € 10.000,-per stuk
 • Er zijn 2 verschillende obligaties:

•  een 15-jarige obligatie met rente van 3%

    op jaarbasis

•  een 20-jarige obligatie met rente van 4%

    op jaarbasis

 • Voor beide obligaties geldt een jaarlijkse annuïtaire aflossing en rentebetaling.

 

 

Inschrijving en betalingen

 • Je kunt inschrijven tot en met 30 november 2023, hiermee doe je een formele toezegging.
 • Na afloop van de inschrijftermijn laten wij je weten of we voldoende inschrijvingen hebben om Papito te kunnen realiseren. Als dat zo is, accepteren wij je inschrijving formeel.
 • Het toegezegde bedrag wordt pas opgevraagd als de gehele financiering rond is en de bouw van Papito start. Streefdatum start bouw is 1e kwartaal 2024.
 • De renteopbouw en 15 resp. 20-jarige aflossingsperiode gaan in bij de start van bewoning van Papito, naar verwachting medio 2025. Gedurende de bouwperiode vindt er dus geen renteopbouw/aflossing plaats.
 • 12 maanden na start bewoning vindt de eerste betaling plaats, naar verwachting medio 2026.

 

Administratie en belasting

 • Alle betalingen lopen rechtstreeks via de bankrekening van Papito.
 • Indien je Stichting Papito geld leent uit privévermogen, geef je dit bij je belastingaangifte op in Box 3.

 

Doe je mee?

Door deel te nemen help je Papito te realiseren!

Ken je iemand waarvan je denkt dat die geïnteresseerd kan zijn, stuur deze PapitoPost door of laat het ons weten.

Verdere informatie en inschrijving

 

Wil je meer informatie over het Papito-obligatieplan?

 • Op zaterdag 14 oktober organiseren we een informatiebijeenkomst op de Heibloem. Tussen 15:00 – 17:00 u zijn wij daar, aanmelden is niet nodig. Kom gerust en neem meteen een kijkje op de toekomstige locatie van Papito.

 

 

 

Donaties

 

Naast het obligatieplan, zijn én blijven de donaties een belangrijk onderdeel van de financiering van Papito. Ter verduidelijking:

 • de obligaties zijn leningen, bedoeld om de bouw van het huis te financieren.
 • de donaties zijn giften, bedoeld om de inrichting van het huis en diverse aanloopkosten te kunnen betalen en om een buffer op te bouwen voor de exploitatie in de eerste jaren.

We zijn alle donateurs erg dankbaar voor hun bijdrages, de teller staat nu op € 160.000,-.

Raad van toezicht

 

We zijn blij te kunnen melden dat de raad van toezicht compleet is:

 • Hans Peters – voorzitter
 • Friek Endlich-van Lotringen - lid met aandachtsgebied zorg
 • Stephan Kokkeler – lid met aandachtsgebied financiën in de zorg

We zijn ervan overtuigd met Hans, Friek en Stephan een zeer betrokken en kundige raad van toezicht te hebben en zijn hen dankbaar dat zij deze rol willen vervullen. In een volgende PapitoPost zullen Hans, Friek en Stephan zich voorstellen.

En verder ...

 

 

Zullen we je de komende weken regelmatig een update over het Papito obligatieplan sturen.

 

 

 

Hartelijk dank voor jullie aandacht en interesse!

 

 

Noor en Jan
Maaike

Heleen en Roland

Stichting Papito | Frankrijkstraat 65 | 5622 AE Eindhoven

 

Illustraties, Poekie voor Papito

 

Stichting Papito