Stichting Papito

maart 2024

post #09

Graag informeren we jullie weer over de laatste ontwikkelingen rondom Papito, er is veel positiefs te vertellen!

 

 

Papito-obligatieplan,

een korte terugblik

 

Op 1 oktober 2023 lanceerden we het Papito-obligatieplan en dit is een groot succes geworden! We zijn blij, trots en dankbaar dat we dankzij vele inschrijvingen voor  € 1.740.000,= aan obligatie-toezeggingen hebben ontvangen, ver boven het streefbedrag.

 

Dit geeft ons het vertrouwen dat Papito hiermee een goede uitgangspositie heeft om het resterende benodigde bedrag van ongeveer € 1.400.000,= via een lening bij een bank te kunnen financieren. We zijn bezig met de vervolgstappen hiervoor en hopen dit proces binnen 6-8 weken afgerond te hebben.

 

Het obligatieplan staat overigens nog open, inschrijven kan nog t/m 31 maart 2024.

Koopovereenkomst

 

De wijziging van het bestemmingsplan voor Heibloem 5 is nu definitief!

Met de eigenaars van het perceel heeft Stichting Papito een koopovereenkomst voor de grond getekend en ook heeft de overdracht bij de notaris plaatsgevonden. Dit betekent dat Papito nu een prachtig perceel van ruim 5.100 m2 in eigendom heeft, waarop wij kunnen gaan bouwen. Een geweldige mijlpaal, waar we erg trots op zijn en waar we de afgelopen jaren met hart en ziel naartoe hebben gewerkt. En wat mede mogelijk gemaakt is dankzij vele betrokken anderen!

 

We bedanken Hans & Patty van Uden en hun adviseur Carlo van Dommelen voor de zeer prettige en constructieve samenwerking om Papito’s deel voor Heibloem 5 mogelijk te maken.

Hans en Heleen tekenen de koopovereenkomst

Bouwplannen

 

De bouwplannen voor Papito zijn op hoofdlijnen klaar, de gemeente Eersel is akkoord met de bouwtekeningen en de aanvraag voor de bouwvergunning is door onze architecten in gang gezet. Inmiddels is een start gemaakt met de sloop van de kippenschuren en daarna wordt de grond gesaneerd en bouwrijp gemaakt. We hopen voor de zomervakantie met de bouw te kunnen starten.

 

In de volgende PapitoPost volgt meer informatie over de bouwplanning en dan delen we ook graag een aantal tekeningen van hoe Papito er straks uit zal zien; een heel mooi, duurzaam en plezierig

(t)huis, afgestemd op onze doelgroep en op een droomlocatie!

Bewonerssamenstelling

 

Op dit moment zijn er 6 toekomstige bewoners bekend, wat betekent dat er bij Papito nog plaats zal zijn voor 5 bewoners (de 12e slaapkamer wordt gebruikt voor logeren/deeltijd wonen). We gaan hier nu meer bekendheid aan geven: o.a. op scholen voor speciaal onderwijs in de regio Eersel en via contacten met en op websites van organisaties uit de gehandicaptensector.

 

of 06 47116078.

 

De Hutten Live!

Stephanie Struijk

in concert, 18 mei

 

Met veel plezier laten wij jullie weten dat De Hutten Live! een concertavond organiseert, waarvan de volledige winst ten goede komt aan Stichting Papito! We kijken ernaar uit je daar te zien!

Haar nieuwe album heet ‘Dezelfde zon’.

 

om te horen of er nog plaats is.

De entree is 15 euro per persoon of 10 euro voor kinderen vanaf middelbare schoolleeftijd en studenten.

Aanvang 20.30 u. Inloop van 19.30 u.

 

 

Voor meer informatie bel even met Marlies 06-15821072

 

Kees en Marlies

De Hutten Live!

Hutten 2

5571 VG  Bergeijk

De Hutten Live! in Bergeijk organiseert op 18 mei 2024

een concert van Stephanie Struijk - ‘Dezelfde zon’.

De volledige winst van deze concertavond komt ten goede

aan Stichting Papito.

Donaties

 

Donaties blijven belangrijk voor Papito en het is ontzettend fijn dat we die ook nog steeds ontvangen. Daarmee financieren we straks o.a.

de inrichting van het Papito-huis en dagbestedingsgebouw.

We zijn alle donateurs erg dankbaar

voor hun bijdrages, de teller staat nu

op € 188.000,-.

Raad van toezicht

 

De leden van de raad van toezicht van Papito stellen zich graag voor:

 

Stephan, Friek en Hans

“Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een financieel gezonde en kwalitatieve goede zorg verlenende organisatie.”       Stephan Kokkeler

“Mijn naam is Stephan Kokkeler 62 jaar, getrouwd met Jacqueline en een gezin met 3 kinderen Myrthe, Quirijn en Sophie in de leeftijd tussen 21 en 26 jaar. Wonend in IJsselstein (Prov. Utrecht). Ik ben ruim 20 jaar werkzaam in de zorg in de functie Business/ Concern Controller voornamelijk in de ouderenzorg. Vanaf begin dit jaar werk ik bij Zideris, onderdeel van de Opbouw, in de verstandelijk gehandicaptensector. Mijn aandachtsgebieden zijn o.a. financieel beleid, zorgcontractering en jaarverslaglegging.

 

Ik heb de afgelopen jaren als adviseur al meegekeken naar de begroting en het businessplan van Papito. Het enthousiasme en gedrevenheid waarmee de oprichters bezig zijn om dit initiatief tot stand te brengen bracht mij ertoe om te solliciteren voor de functie bij de Raad van Toezicht van Papito met als aandachtsgebied financiën. Met mijn financiële kennis binnen de zorg hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de Raad van Toezicht van Papito en aan een financieel gezonde en kwalitatieve goede zorg verlenende organisatie.”

               “Het lijkt me voor ouders een spannende stap om hun speciale kind

    ‘uit huis’ te laten gaan.”      Friek Endlich-van Lotringen

“Ik ben Friek Endlich-van Lotringen, getrouwd met Niels, we wonen in Eersel en hebben 2 kinderen van bijna 20 jaar, Kiki en Crijn. Ik ben 54 jaar, heb de opleiding HBO-verpleegkunde gedaan en werk sinds 1995 met veel plezier in de zorg, in verschillende functies. Sinds 2007 ben ik als verpleegkundig consulent werkzaam bij Diagnostiek voor U, een organisatie waar diagnostisch onderzoek gedaan wordt voor huisartsen en verloskundigen.

Ik ben heel trots dat ik bij mag dragen aan het tot stand komen van Papito. Het lijkt me voor ouders een spannende stap om hun speciale kind ‘uit huis’ te laten gaan. Ik hoop dat een huis als Papito, op zo'n prachtige plek, deze stap iets makkelijker maakt en daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren.”

“Een prachtig initiatief om jong volwassenen perspectief te bieden in een veilige en voor ieder passende 'warme'  woonomgeving.”      Hans Peters

“Ik ben Hans Peters, ben getrouwd met Kitty en wij hebben twee kinderen, Raúl en Luna en wonen in Eersel. Ik heb een HR-achtergrond en ben als zelfstandige altijd werkzaam op het scheidsvlak tussen mens en organisatie door het begeleiden van organisaties in verandertrajecten. Daarnaast help ik organisaties met een sociaal-maatschappelijke agenda. Zo was ik afgelopen vier jaar betrokken als bestuurslid van een leer-werk-organisatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid ben ik ook aangesloten bij Papito in de raad van toezicht. Een prachtig initiatief om jong volwassenen perspectief te bieden in een veilige en voor ieder passende “warme”  woonomgeving. Mooi om daar onderdeel van te mogen vormen, betekenisvol in al haar facetten. Ik kijk uit naar de opening van Papito in 2025!”

Hartelijk dank voor jullie aandacht en interesse!

 

 

Noor en Jan
Maaike

Heleen en Roland

Stichting Papito | Frankrijkstraat 65 | 5622 AE Eindhoven

 

Illustraties, Poekie voor Papito