Stichting Papito

 

Welkom op de pagina

van het Papito-obligatieplan!

 

Wat fijn dat je belangstelling hebt om hier meer over te weten.

Wij bouwen onze droom Papito in een wereld die voortdurend in beweging is. Wij bewegen mee!

 

Papito heeft een mooi perceel gevonden aan de Heibloem 5 in Eersel (NB).

Daar willen wij een kleinschalig woon/zorghuis bouwen voor 12 jongeren/jongvolwassenen met een matig tot ernstige verstandelijke of een meervoudige beperking. Ook komen er dagbestedingsfaciliteiten voor 16 personen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aankoop van de grond en de bouw van het huis vragen een investering van € 3.100.000,-.

Banken zijn bereid ongeveer de helft hiervan te financieren. Daarom gaat Stichting Papito zelf obligaties (leningen) uitgeven om het resterende bedrag van € 1.600.000,- te financieren.

Door geld te lenen aan Papito help je mee Papito te realiseren!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn blij met alle toezeggingen die we al binnen hebben en we gaan ervoor om met hulp van velen het streefbedrag te halen! Uiteraard doen wij als initiatiefnemers van Papito ook mee binnen onze mogelijkheden.

Actuele tussenstand Obligaties

Samen meerwaarde creëren!

 

We nodigen iedereen die Papito een warm hart toedraagt, het geld kan investeren en daar een goede rentevergoeding met aflossing op wil krijgen, uit om mee te doen!

 

Samen creëren we grote maatschappelijke meerwaarde: jouw deelname biedt 12 jongeren/jongvolwassenen met een beperking een eigen thuis.

Voor hun ouders betekent dit de geruststelling van een fijne plek voor hun zoon/dochter, voor nu én voor de toekomst! Een plezierig thuis waar hun kind samen met zijn/haar huisgenoten kan wonen, werken en leven.

               “We vinden het

belangrijk om de maatschappij

wat terug te geven.”      Frank en Marianne

“Wij hebben het goed. We zijn gezond, gelukkig, hebben een rijk sociaal leven met familie en vrienden, een fijn huis, en wat spaargeld.

Dat is onder andere mogelijk gemaakt door de welvarende maatschappij waar we in kunnen leven. We vinden het belangrijk om die maatschappij wat terug te geven. De oprichting van een thuis voor jonge mensen met beperkingen is een project waar de leefomgeving beter van wordt. Daarom doen wij mee aan het Papito-obligatieplan.”

Janny: “Natuurlijk doen wij mee,

    Floor moet toch ook ergens wonen!”

“Bovenstaand bericht stuurde een van mijn zussen in onze app Brusjes. Brusjes staat voor wat we ooit hadden bedacht voor de appgroep van broer en zussen. Waarin wij snel in verbinding zijn en blijven met elkaar. En dit is nu ook precies een van de doelstellingen van Papito, jonge mensen in verbinding brengen met elkaar en samen leven. Zij het heel wat duurzamer dan in een appgroep.

 

Met elkaar € 10.000 reserveren voor zo’n mooi initiatief doen we graag. Ook al door de familieband die hier doorheen adert. Onze moeder was altijd intens geraakt door de warmhartigheid en liefde van Floor, kleinkind van haar jongste zus en dus onze achternicht. Hoogtepuntjes van haar bezoeken aan haar geboortedorp Bergeijk.

Wij, brusjes dus, voelen die verbondenheid ook nog altijd zeer krachtig. Wat is er nu mooier om middels zo’n obligatie een prachtige steen bij te dragen. Eigenlijk is er toch wel iets mooier… die glimlachen van alle jongeren die daar straks hun eigen huis hebben met elkaar!”

 

De Brusjes: Marie-Thérèse, Nancy

en Hugo

“Zullen we met elkaar

    een obligatie nemen in Papito?”

“Dit is een heel erg positief en concreet project in een wereld met een groot tekort aan positief nieuws.”      Bernadette

“Het team achter dit project is daadwerkelijk betrokken, heeft roots in Eersel, de specifieke kennis om dit huis goed op te zetten en het project zit financieel solide in elkaar.

Dat is een bijzondere combinatie, en daarom doneer én investeer ik in Papito.”

 

 

Hoe werkt het obligatieplan?

 

Een obligatie is een lening waaraan voorwaarden verbonden zijn, zoals een minimumbedrag, een bepaalde looptijd, afspraken over aflossing en een rentepercentage. Op deze pagina leggen wij uit hoe het Papito-obligatieplan werkt.

 

Obligaties

 • De obligaties kennen een inleg van € 10.000,-per stuk.
 • Je kunt kiezen uit:
 • een 15-jarige obligatie met rente van 3% op jaarbasis
 • een 20-jarige obligatie met rente van 4% op jaarbasis
 • Voor beide obligaties geldt dat er jaarlijks aflossing plaatsvindt en dat er jaarlijks rente betaald wordt. Het is een annuïtaire lening, wat inhoudt dat de optelsom van rente plus aflossing ieder jaar gelijk blijft. Dit heeft voor Papito als voordeel dat de kosten gelijk verdeeld worden over de looptijd.
 • bij de 15 jaar obligatie is dit jaarlijkse bedrag € 837,67
 • bij de 20 jaar obligatie is dit jaarlijkse bedrag € 735,82

 

 

 

Inschrijving

 • Als je Papito geld wil lenen, schrijf je je voor één of wellicht meerdere obligaties in via het inschrijfformulier op deze website (link vind je onderaan deze pagina).
 • Inschrijven kan tot en met 30 november 2023.

  De inschrijving is per 1 april 2024 gesloten.

 

Wij realiseren ons dat € 10.000,- veel geld is.

Je kunt ook met een groep inschrijven op een obligatie.

Wij informeren je graag over hoe dit werkt, neem hiervoor contact op met Roland Engbers.

 

 

Acceptatie

 • Na afloop van de inschrijftermijn bekijken wij of er voldoende inschrijvingen zijn om Papito te kunnen realiseren:
 • Als dat zo is, wat we natuurlijk hopen, krijg je bericht dat jouw inschrijving formeel geaccepteerd is.
 • Als dat nog niet zo is, kan het zijn dat de inschrijftermijn verlengd wordt om het benodigde bedrag bijeen te krijgen of dat we besluiten geen gebruik te maken van de inschrijvingen. Ook hierover informeren wij jou dan natuurlijk.

 

 • Het door jou toegezegde bedrag wordt opgevraagd nadat de gehele financiering rond is en de bouw van Papito start. Streefdatum start bouw is 1e kwartaal 2024.

 

 

Rente en aflossing

 • Stichting Papito betaalt jaarlijks rente en aflossing.
 • De door jou gekozen aflossingsperiode en de daarbij behorende renteopbouw gaan in bij de start van bewoning van Papito.
 • Gedurende de bouwperiode vindt er dus geen renteopbouw en aflossing plaats. De reden hiervoor is dat Stichting Papito in deze periode nog geen inkomsten heeft en dus geen betalingen kan doen, zonder hier weer geld voor te moeten lenen.
 • 12 maanden na start bewoning vindt de eerste aflossing en rentebetaling plaats.
 • Vervolgens vindt de betaling jaarlijks plaats, steeds uiterlijk 12 maanden na de vorige betaling.

 

Wil je weten hoe de rente en aflossing voor de twee typen obligaties jaarlijks verloopt?

 

 

 

Administratie en belasting

 • Alle betalingen lopen rechtstreeks via de bankrekening van Stichting Papito.
 • Indien je Stichting Papito geld leent vanuit privévermogen, geef je dit bij je belasting-aangifte op als belegd vermogen in box 3.

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Roland Engbers:

 

 

 

Tijdpad

 • 1 oktober t/m 30 november 2023: inschrijving obligaties

  De inschrijving is per 1 april 2024 gesloten.

 • vanaf december 2023: bericht n.a.v. inschrijving: acceptatie, verlenging termijn of annuleren obligatieplan
 • verwacht tijdpad na acceptatie:
 • voorjaar 2024: opvragen toegezegde bedragen, start bouw
 • medio 2025: start bewoning Papito
 • medio 2026: eerste betaling
 • medio 2027 e.v.: jaarlijkse betalingen

 

 

Ik doe mee en schrijf me in! link naar inschrijfformulier